İslami Sözler

Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. (Bezmi Alem Valide Sultan)


Hakka yaklaşmak yalvarmakla olur. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan bir şey istememekledir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı)


Ödemek niyetinde olmadığı halde borçlanan kimse hırsızdır. Hadis-i Şerif (İbn Mace)


Şüphesiz ki Allah, sizin bedenlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize kıymet verir. Hadis-i Şerif (Müslim)


Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. (İbn Arabi)


Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)


Hak yolunda hakikate varmak sözle olmaz, inandığın gibi yaşamakla olur. (Mevlana)


Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. (Nisa Suresi, 167)


Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar. Hadis-i Şerif (Muvatta)


Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Hadis-i Şerif (Müslim)


Ey iman edenler! Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve (Kur'an'ı) işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. (Enfal Suresi, 20)


İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah. (Ziya Paşa)


Allah her işte ihsanı emretmiştir. Hadis-i Şerif (Müslim)


İhsan, Allah'a sanki görüyormuş gibi kullukta bulunmandır. Her ne kadar sen O'nu görmesen de, O seni görmektedir. Hadis-i Şerif (Müslim)


Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez.


Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahrette) göz kamaştırır.


Edeb hududa, sınırlara riayet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hududu muhafazadır, gözetmektir.


Nefsinin arzularına tâbi olan, Allah-ü Teâlâ'nın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.


İyi komşuluk, yalnız komşuya eziyet etmemek değil, komşunun eziyetlerine de katlanmak demektir.


Temiz ve helâl ye de, ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu!


Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.


İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz!


Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.


Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır!


Vücudun rahatı az yemekte; ruhun rahatı az günahtadır.


Namaz kılmak, yalnız Allah-ü Teâlâ'dan korkan müminlere, kolay gelir.


İslâm, ancak kendi orijinal kavramlarıyla anlaşılır ve anlatılır. İslâmi cihat ise, yine İslâm’a göre olmak ve bir teşkilat düzeniyle yapılmak zorundadır. Bu da bir karargâha bağlılık ve itaati gerekli kılmaktadır.
sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr
Sosyal Medyada Paylaş
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Güzel Sözler

Ünlülerden Sözler Resimli