Dini Sözler Anlamlı


Dini Sözler Anlamlı Facebook

Tecrübe bize takva ile iyilik arasındaki muazzam bir fark olduğunu gösteriyor.

Blaise Pascal

Bir insanın umudunu ibadetin şeklî boyutuna bağlaması hurafedir; bu boyutun ifasını reddetmek de, küstahlık.

Blaise Pascal

Aksini yapmaları gerekirken, şehvetin hükümferma olmasına izin veriyor, vicdanın sesini susturmaya çalışıyorlar.

Blaise Pascal

Acziyet ümitsizliğe sevkeder. Gurur ise, haddini bilmezliğe.

Blaise Pascal

Allah sahip olduğu kudreti gözle görünen şeyler vasıtasıyla göstererek, görünmez ihsanlarda bulunma kudretini de gösteriyor.

Blaise Pascal

Allahın melekûtu cesette değil, ruhtadır. İnsanların düşmanları Babil halkı değil, kendi tutkularıdır.

Blaise Pascal

Yeter ki siz hakkı bilin ve hak sizi hür kılacaktır (Yuhanna 8:36). Öyleyse, hakkı bilmenin dışında kalan bir özgürlük olsa olsa mecazî bir özgürlüktür.

Blaise Pascal

hata: (1) herşeyi lafzî anlamıyla almak, (2) herşeyi batınî anlamıyla almak.

Blaise Pascal

Allahın kendini gizliyor olduğunu söylemeyen hiçbir din hak değildir. Allahın kendini niçin gizlediğini açıklamayan hiçbir din öğretici ve ders verici değildir.

Blaise Pascal

Seçilmiş olanı aydınlatmaya yetecek kadar ışık da, onların kibirlerini kırmaya yetecek kadar müphemlik de mevcut. Habis ve şerir olanı körleştirmeye yetecek kadar karanlık da, onları hesaba çekmeye yetecek kadar ışık da mevcut.

Blaise Pascal

Allah zihinden ziyade iradeyi sevketmek ister. Tam bir vuzuh hali zihne yardım ederdi gerçi; ama iradeyi hükümsüz bırakacaktı.

Blaise Pascal

Allahın bazılarını karanlıkta bırakıp bazılarını aydınlatmayı irade ettiği ilkesini kabul etmedikçe, Allahın eserlerinden hiçbirini anlayamayız.

Blaise Pascal

Birşeyin ihata edilemiyor oluşu, onun yok olduğu anlamına gelmez.

Blaise Pascal

Hakikatı tümüyle görmediği takdirde, insan faziletin kemal noktasına erişemez.

Blaise Pascal

Eğer bütün şeyler Allah tarafından ve Allah için ise, hak dinin bize yalnızca Allaha ibadet edip Onu sevmeyi öğretmesi gerekir.

Blaise Pascal

Bu sonsuz mekânların ezelî sessizliği içimi ürpertiyle dolduruyor.

Blaise Pascal

Adam gibi tefekkür etmeye gayret edelim; ahlâkın en birinci ilkesi işte budur.

Blaise Pascal

İnsanın ulviyeti tefekküre dayanmalıvarlığımızın kesinlikle doldurmaya yetmeyeceği zaman ve mekâna değil.

Blaise Pascal

İnsan yalnızca bir kamıştır, tabiatın sinesindeki en zayıf kamışama düşünen bir kamış. Demek ki bizim bütün izzet ve şerefimiz, tefekkürdedir.

Blaise Pascal

İster şu kadar yaşayalım, ister bu kadar; hepimizin hayat süresi, ezeliyet karşısında eşit derecede sonsuz küçük konumunda değil mi?

Blaise Pascal

Sınırlı bir varlığı, etrafını kuşatan ve durmaksızın kendisinden kaçan iki sonsuzluk arasında, hangi şey sabit bir noktada tutabilir ki!
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr
Sosyal Medyada Paylaş
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler

Güzel Sözler