Mevlananın kadınla ilgili sözleri


Kadınlar ile ilgili mevlana sözleri
mevlana Celaleddin Rumi'nin kadınlar hakkındaki sözleri

Kadınlar, aklı olanlara, gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, onlar, kadına üstündür. Çünkü tabiatlarında hayvanlık vardır. Sevgi ve acımak, insanlık vasıflarıdır. Hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasıfları.

Kadınları daima erkekten aşağı gören ortodoks düşünceye teması, ancak bir gelenekten, herkesin söylediği sözü icap ettiği için tekrarlamaktan başka bir şey değildir.

Her ne kadar su ateşe galip ve baskın ise de, bir kabın içindeyken ateş o suyu kaynatır.
Ne vakit bir kap ikisinin arasına girse (ateş) o suyu havaya çevirip yok eder.Zâhiren su ateşe galip olduğu gibi, sen de kadına hâkim isen de bâtınen kadına hem mağlûp hem de tâlipsin!

Kadın Hakk"ın nûrudur, sâdece sevgili değil, sanki hâliktır, mahlûk değil.

Âlemde her cüz" muhakkak kendi çiftini ister. Kehrüba nasıl saman çöpünü çekerse her cüz" muhakkak kendi çiftini çeker
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler