Ahlakla ilgili Güzel sözler

Ahlakla ilgili Güzel sözler
Ahlakla ilgili Güzel sözler  Ahlakla ilgili Güzel sözler

"Güzel Ahlak anlatılmaz yaşanır"

"Kötü ahlaklı, parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur."
"Her binanın bir temeli vardır. İslam’ın temeli de güzel ahlaktır."

"Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar."

"Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir."

"Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir."

"Güzel ahlak, kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir."

"Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır."

"Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir."

"Güzel ahlak, Allah’tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir."

"Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır."

"Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helalı aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile efradıyla da iyi geçinip onların maişetlerini temin etmektir."

"Güzel ahlak, Yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir."

Bir müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır.

Hadis-i şerifte, Allah’a ve ahiret gününe iman edenin, misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir. (Buhari)

Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. 
 Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand 

• Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan 

• Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy 

• Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon 

• Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan 

• Allah'ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif 

• Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.Hz.Ali r.a. 

• Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.Hadis-i Şerif 

• Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw 

• Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.Alexis Carel 

• Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hadis-i Şerif 

• Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.Hasan-ı Basri 

• Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas 

• İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Hadis-i Şerif 

• Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero 

• Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar.Hadis-i Şerif 

• Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hadis-i Şerif 

• Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimiz (sav)’in Güzel Ahlakla İlgili Sözleri 

“ ALLAH’a takva ve güzel ahlak.” (En ziyade neyin insanları cennete sokaca?ını soruyorlar.) 

(Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt , sf. 329)Ruhumu kudret altında tutan ALLAH'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. 

Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.792Müminin mizanında en a?ır basacak ?ey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, ALLAH Teala i?i ve sözü çirkin olan ve hayasızca konu?an kimseye bu?z eder" 

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 15/9İmanın kemali, güzel ahlakladır. 

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 344/4Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu eritti?i gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozdu?u gibi. 

(Hz.İbni Abbas r.a.) Ramuz el-Hadis s.215"Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel yüz ve güzel huyla ho?nut edersiniz." 

Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111"ALLAH Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü ki?iyi sever." 

Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998,, s.444
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler