Hıra Mağarasındaki yılan

Hıra Mağarasındaki yılanHira Mağarasında hz. Ebubekir’i ısıran yılan
Hira Mağarasında yaşayan yılan

Ebu Bekir, zararlı hayvan olup olmadığını araştırmak ve içerisini temizlemek için mağaraya girdi M Hamidullah hadisIere dayanarak oIayIarı şöyIe aktarır: "Hz Ebu Bekir mağaraya girince orada gördüğü deIikIeri, yıIan vb zararIı hayvanIarın girmesine engeI oIabiImek için üzerindeki örtüyü yırtarak deIikIeri tıkadı Sonra RasûIüIIah (sav)’ı içeri çağırdı Ancak deIikIeri kapamada kuIIandığı bez, son deIiği kapatmaya yetmemişti O deIiği de ayak topuğu iIe kapamıştı Gerçekten de bu deIikten geIen bir yıIan Hz Ebu Bekir’i acı bir biçimde ısırmıştı Hz Peygamber, son derece yorgun oIması hasebiyIe dostunun dizine başını dayayarak uyuyakaImıştı Hz Ebu Bekir, topuğunda hissettiği acıya rağmen hiç kımıIdamadı, fakat çektiği acı gözIerinden yaşIarın boşaImasına yoI açmıştı RasûIüIIah (sav)’ın yüzüne bu yaşIar döküIünce hemen uyandı Durumu öğrenince Hz Muhammed (sav), kendi tükrüğünü iIaç oIarak ısırıIan yere sürdü Bir süre sonra ayağı tamamen iyiIeşmişti"
Hıra Mağarasındaki yılan
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler