Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm duasının anlamı nedir?

Bu zikrin anlamı şudur:
“Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.”
Bir kişi bu cümleyi söylediği anda “Allah’ım! Senin yardımın olmadan ben hiçbir şey başaramam. Ve senden başka dayanacak hiçbir şeyim yok” itirafında bulunmaktadır.
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler