Peygamber efendimiz hangi hastalıktan vefat etti


Peygamberimizin hastalığı Safer ayının son gecesinde Çarşamba günü Bakiyy kabristanına gidip döndükten sonra başlamış, on üç gün sürmüştür. 
Peygamberimizin hastalığı ağırlaşıp, ağrısı şiddetlendiği zaman, kendisi Hz. Aişenin evinde bakılması uygun görüldü.
Peygamberimiz, Hz. Meymune'nin evinden; bir tarafta Hz. Abbas, öbür tarafında Hz. Ali olduğu halde, ayaklarını sürüye sürüye Hz. Aişenin evine geldi.
Peygamberimizin tutulduğu hastalıklar,zehirlenme, şiddetli sıtma ve nefes borusu tıkanıklığı idi.

Peygamberimiz (sav) vefatından önce şiddetli bir sıtma hastalığına tutulmuştur. Hastalığın şiddeti, ateşin yüksekliği sebebiyle Peygamber Efendimiz yatağında bile rahat edemiyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa dönüyordu. Başucunda bulunanlar, bu durum sebebiyle,

"Yâ Resûlallah! Eğer bizden birisi bu derece ıztırap çektiğini izhar etseydi, muhakkak bizi tekdir ederdin." dediler.

Resûl-i Ekrem cevabıyla durumunu şöylece izah etti:

"Benim hastalığım bildiğiniz gibi değil, oldukça zordur. Allah Taâlâ, salih ve mü'min kullarını belânın, hastalığın ve musibetin en şiddetlilerine mübtelâ eder. Fakat o belâ, o musîbet ve o hastalık vasıtasıyla, o mü'min salih kulunun derecesini yükseltir, günahlarını yok eder."

Ve Hz. Âişe (ra) Vâlidemiz şöyle der:

"Hakikaten Resûlullah'ın hastalığından daha zor, daha şiddetli bir hastalık görmedik."
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler