Mevlananın namazla ilgili sözleri


mevlana namaz sözleri,
mevlananın namaz ile ilgili sözleri

Mevlananın dilinden Dua, Namaz ve Menkıbeleri

Yâ Rabbî!
Bizim hâlimize bakarak muâmele etme Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle

Yâ Rabbî!
Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma Bize azâb etme

Yâ Rabbî!
Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma

Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin Sen kerem sâhibisinEy mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir

Yâ Rabbî!
Rûhumda bir ilim katresi var İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle
Ey ihsânı çok olan Rabbim!
Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et
Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle İsyân derdimize çâre eyle
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
Bizi hidâyete çıkar

Yâ Rabbî!
Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur
Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin

Ey âlemin yaratıcısı!
Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin
Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al
O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti)

Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin"

Hz Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari´yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:

"Ya Rabbi!
Bana ne senin zikrini unutturacak,
sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver"
Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!
Merhametinle bu duamı kabul et
 

sevgiliyeguzelsozleri.blogspot.com.tr
Sosyal Medyada Paylaş
Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler

Güzel Sözler