Dini Manalı Sözler 2019

Paygamber Efendimizin Sözleri Resimlerin Altında Bulunmaktadır.Okumanızı Dilerim

Güzel Sözler
 “Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.”
Muhiddin Arabi
 Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))
 “Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.”
Hz.Muhammed (s.a.v)
 “Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.”
Hz.Muhammed (s.a.v) 
 “İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.”
Hz.Muhammed (s.a.v)
 “İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.”
Hz. Muhammed (s.a.v)

 “Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.”
Hz. Muhammed (s.a.v)

“Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.”
Cüneyd-i Bağdadi

 “Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah (c.c.) ile olmandır.”
Cüneyd-i Bağdadi
“Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.”
Hz. Muhammed (s.a.v)
 “Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.”
Hızır

"Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."
 Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."
Şeyh Hariri
 "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz. Muhammed
 "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez." Hz.Muhammed (s.a.v)
 "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."

Hz. Muhammed (s.a.v)
 - "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."

Hz.Muhammed (s.a.v)
 "Putların anası, nefs putudur."

Mevlâna
  "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?.

Mevlâna
 "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"
Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"
Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"
Hz. Muhammed (s.a.v)
 "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"
Hz. Muhammed (s.a.v)
"Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"
Hz. Muhammed (s.a.v)

"Dünya Mü'minin zindanıdır."
Hz. Muhammed (s.a.v)

 "Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur."
Hz. Muhammed (s.a.v)

"Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."
Hz. Muhammed (s.a.v)


"Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."
Hz. Muhammed (s.a.v)

"Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."
Hz. Muhammed (s.a.v)

 "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."
Hz. Muhammed (s.a.v)


Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler