Namaz İle İlgili Sözler 2020


Namaz İle İlgili Sözler 2020

Namaz, kalbi günahların pisliklerden temizler ve gayp kapısını açar.
Namaz kılanın rahattır canı,
Devamlı parlar anın îmanı.

Namaz zulmetten nûr’a âşıkâre bır çıkış.
Kalma karanlıklarda nûr’a çıkmaya çalış.

"Namaz yarama ilaç, yanık yerime merhem
Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem"

"Koşarak namaz kılmaya gidenler, İnşallah freni patlamış kamyon gibi CENNETE gidersiniz " :)

 Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl
HzUbbâde (RA)

Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. [Nesai]

 Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır (Gece-Teheccüd)
Hz.ALİ (RA)

 İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ile oruç olurdu
Yahya bin Muâz (RA)

Sabah Ezanı Haykırıyor sanki; “Ey Gaflet uykusundaki insan! Sana bir şans daha kalk Rabbine ibadet et! Haydi namaza„ Haydi Kurtuluşa….”

Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. [Beyheki]

Huzur bulmak istiyorsanız; ezan ile dirilin, namaz ile yaşayın."

 İbâdet içinde en büyük namaz…
Onunla yapılır Allah’a niyaz
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur

Ahmet Tevfik PAKSU

Hz. Ömer hazretleri valilerine şöyle yazardı: “Nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu korur ve ona devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu kılmayarak zayi ederse, onun dışındakileri daha çok zayi eder.”

 Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır
Yahya bin Muâz (r.a)

Hz.Ali (r.a)
 Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl.

Hz.Ubbâde (r.a)
"Mutluluk neydi ? Hayatı aksatmak ama, namazı aksatmamaktı."

"Her gün beş vakit  NAMAZ kalbe iyi gelir."

 Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. (Gece-Teheccüd)

Hz.Ebubekr (r.a)
 Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır

İşin başı ibadettir, Allah’a kulluktur. Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır.

Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır. [Ebu Nuaym]

Müdavim ol namaza, Mi’rac’ın olsun senin:
Nur’a gark olmaya bak, toprak olmadan tenin.

"Koşarak namaz kılmaya gidenler, İnşallah freni patlamış kamyon gibi CENNETE gidersiniz " :)

"Sabah namazının önemini anlayıp, şeytanın düğümlerini bir anda çözüp HUZUR'a koşanlara..SELÂM OLSUN."

Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Resimli Sözler